Erik Henning Swiatek

LAD EN LOKAL STEMME ARBEJDE I KØGE BYRÅD FOR
Sammenhængskraft i hele Køge Kommune
Gode direkte busforbindelser imellem Borup, Ejby og Køge
Øget fokus på byudvikling i Borup og Ejby
Udbygning af Transportcentret i Bjæverskov
Bedre forhold for kultur-, idræts- og foreningslivet i hele kommunen

FOR SLET IKKE AT GLEMME
En ansvarlig og rettidig vedligeholdelsespolitik af kommuns bygninger
Borgerinddragelse og godt samarbejde med borgerne i beslutningsprocesserne


POLITISK ERFARING
16 år i Kommunalbestyrelsen i Skovbo Kommune & Køge Byråd
Formand for Kulturudvalget i 2007 til 2013

INTERESSEOMRÅDER
Idræts- og foreningslivet
Kultur og fritid
Busdrift, trafik og infrastruktur
Kommunens økonomi
Ejendomme og drift

PRIVAT
Bor i Nr. Dalby imellem Borup og Ejby
68 år, gift med Elise
2 børn og 2 børnebørn
It-supporter på deltid
Aktiv i PROSA, Forbundet af It-professionelle