Erling Larsen

Køge Kommune har gennem de sidste mange år været i en utrolig udvikling, som er et resultat af en målrettet erhvervspolitik og udbygningen af den offentlige transport, med en kommende Køge Nord station. Nu er det tid til, at denne vækst kommer borgerne til gode, så vi får en bedre hverdag for alle.

Det er vigtig for mig:
Breddeidræt: Idræt er for alle – og der er vigtig, at vi skaber de rette muligheder for at børn, unge og ældre kan dyrke idræt og motion. Det stiller krav til idrætsanlæg og til indsatsen fra de frivillige. Det vil jeg fortsat arbejde for bliver styrket.

Ældre: Demens er en voksende sygdom, som ikke alene rammer den syge, men også de pårørende. Det er vigtigt at vi kan tilbyde den demente et indholdsrigt liv og at sikre, at den demente holder sig fysisk i form. Jeg vil arbejde for, at kommunen kan tilbyde aktiviteter til de demente, så de kan opretholde et aktivt og indholdsrigt liv. Desuden vil jeg arbejde for, at de pårørende tilbydes hjælp i form af støtte fra relevante aktører, som for eksempel pårørendegrupper ledet af demens faglige medarbejdere.

Miljø: Det er i indeværende periode lykkedes, at bevare Det grønne Hus. Jeg vil fremover arbejde for, at man i budgetterne afsætter midler til de forskellige forvaltninger fx til brug af ekspertbistand i Det grønne Hus, så vi sikrer, at vi indtænker miljøet i hele kommunen.

Offentlig transport: I slutningen af 2018 åbner den nye Køge Nord station. Det er vigtigt, at busforbindelserne til og fra Køge Nord station er klar, således at vi får en sammenhængende busdrift i hele kommunen. Vi skal desuden sikre, at vores landsbyer og bysamfund i vores kommune har adgang til god offentlig transport.

Lokalsamfundet: Velfungerende, attraktive lokalsamfund er et stort plus for vores kommune. Lokalsamfundene rummer mange ressourcer. Lokalsamfundene og landsbyerne skal udvikles, ikke afvikles – og det i tæt dialog og samarbejde med borgerne.