Lene Møller Nielsen

GIV DIN STEMME TIL ARBEJDET FOR
Cykelstien – Ejby / Køge
Bedre normering i dagtilbud
Større faglighed i børnesager
Optimering af busplanerne
Bedre vilkår for breddeidræt og foreningsarbejdet

OG OGSÅ FOR
Politik i øjenhøjde
Det brede samarbejde i byrådet


POLITISK ERFARING
4 år i Køge Byråd

INTERESSEOMRÅDER
Børneområdet
Trafik, særligt cykelstier og busplanerne
Idræts- og Foreningsarbejdet

LENE PRIVAT
55 år, gift med Morten
4 børn (33, 31, 25 og 22)
3 børnebørn
Funktionsleder i SKAT, Køge