Lissie Kirk

HVORDAN ER JEG SOM POLITIKER?
Der skal ikke herske tvivl om, at mit fokusområde er at være talerør for de lokale bysamfund og landsbyer i Køge Kommune.

DET ER VIGTIGT FOR MIG?
Det er vigtigt for mig, at vi blandt andet med udspring i bydelsplanerne, har fokus på forskønnelse og udvikling af vores byer med respekt for vores lokale forskelligheder. Det skal ske i samarbejde med borgerforeninger og landsbylaug. Fingerplanen skal udvides, så der skabes de rette muligheder for udvikling.

DET VIL JEG ARBEJDE FOR?
At der afsættes midler til, at gennemføre de konkrete forslag fra blandt andet bydelsplanerne, og fra landsbyforum. Der skal være fokus på at tiltrække investorer, som er klar til at udvikle respektfuldt og i sameksistens med vores eksisterende lokalsamfund.