Marianne Wessmann

Kære vælger i Køge Kommune.
Tak, fordi du klikkede ind for at få yderligere viden om mig.

POLITISK ERFARING
4 år i Køge Byråd (2010-2014)
Næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget (0-18 år).
Medlem af Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.
Medlem af udvalget for Køge Jorddepot.
Formand for Køge Musikskole.

4 år, som 1. suppleant i Regionsrådet i Region Sjælland (2014-2018)
Valgt med 2.267 personlige stemmer.

MINE FOKUSOMRÅDER
DIALOG – Jeg ønsker, at du som borger føler du bliver hørt og kan tale med mig. Jeg vil gerne være tilgængelig for dig.
BØRNEFAMILIER – Større fokus på kvaliteten i vuggestuer, børnehaver og skoler.
JOB – Vi trænger til et stærkere JobCenter i Køge, så alle der kan arbejde, får arbejde.

Se om du deler mine holdninger på min FB-side, hvor der løbende vil blive lagt holdningsvideoer af 20-30 sek. varighed.

MARIANNE PRIVAT
55 år og gift.
Skatterevisor i SKAT Store Selskaber, København.
En datter på 29 år, og et barnebarn på 2 år + et mere i vente.

STEM PERSONLIGT PÅ NR. 16
Fordi det er antallet af personlige stemmer, som afgør hvem der bliver valgt ind.