Ulrich M. Pade

EN BEDRE KOMMUNE FOR BORGERNE
MENNESKET MERE I FOKUS

Køge Kommune har gennem de sidste mange år været og er i gang med en utrolig byggemæssig udvikling.
Nu er det tid til , at alt dette kommer borgerne til gode, lige fra børnene til de ældre – i det hele taget tid til en bedre hverdag for alle. Jeg vil desuden arbejde for et større fokus på:

LANDSBYERNE
Øget fokus på landsbyerne og deres udvikling i tæt samarbejde med landsbyernes beboere.

MILJØ OG ENERGI
Køge Kommune er langt fra kommet i mål med at reducere nedbringelsen af sit energiforbrug. Hvorfor bruge penge på energitab og energispild, når det er bedre at bruge pengene på bedre service til borgerne.

IVÆRKSÆTTERE
Hovedparten af de arbejdspladser der kommet til Køge er blot taget fra andre steder i landet pga. Køge’s beliggenhed.
Et bedre og øget fokus på nye iværksættere vil skabe nye arbejdspladser, til gavn for Køge og Danmark.

VETERANERNE
Danmark har gennem årene sendt 1.000’vis af soldater ud i verdens brændpunkter. I Køge Kommune er der nærmest en ikke-eksisterende veteranpolitik. Der er end ikke en veterankoordinator vi deler med en eller flere kommuner. Vi har i Køge Kommune flere hundrede veteraner boende.