Yakup Pelit

Nye borgere SKAL VÆRE en integreret del af vores fællesskab i Køge kommune!

Jeg vil arbejde for, at nyankomne borgere til Køge kommune med anden herkomst end dansk, vil få den nødvendige viden om arbejdskulturen og den sociale kultur hurtigst muligt, så de kan blive en integreret del af samfundet og det danske arbejdsmarked og være en del af Køge!

Ligesom resten af Socialdemokratiet vil jeg også arbejde for øgede normeringer i daginstitutionerne, bedre vilkår for pædagogerne, forbyggende investeringer til udsatte børn og unge samt bedre vilkår for ældre mennesker.